Καλέστε μας σήμερα!

Θερμοκολλούμενες θήκες

 • High Quality Flat Pouches Manufacturers

  Κατασκευαστές επίπεδων σακουλών υψηλής ποιότητας

  Όνομα: Επίπεδες θήκες αποστείρωσης «Mediwish» που σφραγίζονται με θερμότητα για αποστείρωση με ατμό, οξείδιο αιθυλενίου και φορμαλδεΰδη.

  Η συσκευασία προορίζεται για τη συσκευασία ιατροτεχνολογικών προϊόντων που πρόκειται να αποστειρωθούν (ατμός, αιθυλενοξείδιο, φορμαλδεΰδη ατμού και ακτινοβολία) προκειμένου να διασφαλιστεί η στειρότητά τους μετά την αποστείρωση κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά πριν από την προβλεπόμενη χρήση τους.
  Οι επίπεδες σακούλες έτοιμες για χρήση έχουν σχεδιαστεί για συσκευασία με σκοπό την επακόλουθη αποστείρωση εργαλείων μικρού πάχους και ιατρικών συσκευών που επιτρέπουν τη διάκριση αποστειρωμένων και μη αποστειρωμένων σακουλών.
  Οι τσάντες προορίζονται για μία χρήση.