Καλέστε μας σήμερα!

Τύπος 4: Ενδείξεις MVI

  • Steam chemical indicator for autoclave

    Ένδειξη χημικής ατμού για αυτόκλειστο

    Τα Mediwish Indicator Strips είναι χημικές λωρίδες ένδειξης πολλαπλών παραμέτρων (ISO 11140-1, Τύπος 4) που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε αποστειρωτές ατμού που λειτουργούν στους 132ºC-134ºC (270ºF-273ºF).Όταν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες, οι Indicator Strips Mediwish δίνουν ορατή ένδειξη ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις αποστείρωσης.